Charity van Delft

psykolog

 

 

Bygdøyveien 23G

0287 Oslo

 

psykolog@vandelft.net

 

tlf. 936 85 255

 

 

Org.nr. 986 255 095

 

 

 

Spesialist i klinisk voksenpsykologi

 

Privatpraksis som omfatter psykoterapi, veiledning og undervisning med fokus på:

 

 • Stressmestring generelt og ved kriser/livsendringer, overganger og omorganisering
 • Karriererådgivning og -valg i forbindelse med studievalg eller skifte av jobb
 • Psykiske lidelser, bl.a. depresjon, angst, traume og personlighetsproblemer
 • Kommunikasjon, samhandling (team/par), kultur- og identitetspsykologi

 

 

Rammer for praksisen:

 

 • Individualterapi for voksne
 • Parterapi der ønsket er å forbedre forholdet (ulik eller samme kjønn)
 • Veiledning av psykologer under spesialisering
 • Veiledning av personalgrupper/-team, f.eks. i offentlig omsorgstjenester eller privat kundebehandling
 • Undervisning og veiledning knyttet til bl.a. stressmestring, kommunikasjon, tverrkulturell samhandling og forståelse for/arbeid med mennesker med psykiske problemer

 

 • Ingen henvisning nødvendig

 • Kort ventetid
 • Korttids intervensjon eller psykoterapi/veiledning over lengre tid, avhengig av behov og klientens ønsker
 • Timer på kveldstid (individualterapi/-veiledning og parterapi)
 • Undervisning og gruppeintervensjoner skreddersys på dag, kveld eller helger
 • Honorar etter avtale/betalingsevne (ingen offentlig refusjon)

 

 

Min tilnærming til psykologisk arbeid er basert på en humanistisk-eksistensiell forankring. For meg innebærer dette at:

 

 • Psykologen og klienten er likeverdige parter i et samarbeid der klienten bestemmer hvilke mål og problemstillinger som det skal jobbes med, samt tempoet for arbeidet.

 • Klientens livserfaring, ressurser og innsats er svært viktig.
 • Psykologen bidrar aktivt med formidling av relevant psykologisk kunnskap og hjelper klienten med å utforske både problemene og løsninger.
 • Når man forsøker å finne forklaringer for de utfordringene klienten møter, er fokuset på de "store spørsmål" i livet:
  • Hva er meningen med livet?
  • Hvordan ta gode valg og gjenvinne kontroll/ansvar for eget liv?
  • Hvordan forholde seg til andre mennesker og til ensomhet?
  • Hvordan forholde seg til livets iboende begrensninger?